การสร้างแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในยุค ที่เทคโนโลยี และ สังคม เร่งรีบ เปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง เป็นความ จำเป็น ที่ ต้องการ สร้างแผน การเรียนรู้ และ พัฒนา ตนเอง เพื่ออยู่รอด ในสุขภาพจิต และ

Read More