7 ประเภทหลอดไฟ พร้อมข้อดี-ข้อเสียและการใช้งาน

ทำความรู้จัก ประเภทหลอดไฟ ในบ้าน พร้อมข้อดี และ ข้อเสีย ของหลอดไฟ แต่ละชนิด รวมถึงวิธีการ

ใช้งานหลอดไฟ แต่ละประเภท ให้เหมาะสม

ความสว่าง เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่มีความสำคัญ ต่อผู้อยู่อาศัย ดังนั้น ตามสถานที่ต่าง ๆ และ บ้านเรือนที่พักอาศัย

ทั่วไป จึงจำเป็นต้องติดตั้ง หลอดไฟ เอาไว้ เพื่อคอยให้แสงสว่าง โดยในปัจจุบัน มีหลอดไฟมากมาย หลายชนิด

ให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น หลอดกลม หลอดตะเกียบ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น หลอดไฟแต่ละประเภท มี

การใช้งาน และ คุณสมบัติ แตกต่างกันไป ซึ่ง อาจทำให้หลาย ๆ คนเกิดความสับสนได้ ดังนั้น ในวันนี้เรา

มี ข้อมูลเกี่ยวกับ หลอดไฟประเภทต่าง ๆ มาให้ทราบกันค่ะ ประเภทหลอดไฟ

1. หลอดกลม

 ระบบการทำงาน ของหลอดกลม คือ กระแสไฟฟ้า จะไหลผ่าน เส้นลวดเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในหลอด เพื่อ ทำให้เกิดความร้อน ความร้อนนี่เองที่เป็นตัวจุดประกายไฟ และ ให้แสงสว่าง ซึ่งเป็นสาเหตุ ที่ทำให้หลอดไฟ ประเภทนี้ ใช้พลังงาน ค่อนข้างมาก และ เสื่อมสภาพเร็ว โดยมีระยะการใช้งาน แค่ประมาณ 8 เดือน ดังนั้น ในตอนนี้ ผู้ผลิตจึงหันความสนใจ ไปที่การผลิตหลอดไฟ แบบอื่นแทน และ ด้วยหลอดไฟ ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า และ ประหยัดพลังงานมากกว่า ทั้งนี้ มีการคาดกันว่า หลอดไฟประเภทนี้ จะถูกลดจำนวน การใช้งานลงเรื่อย ๆ และ หมดไปในที่สุด
2. หลอดฟลูออเรสเซนต์
  หลอดยาว ที่นิยมนำมาใช้งาน ในที่พักอาศัย หลอดไฟประเภทนี้ มีกระบวนการ ให้แสงสว่างคือ ส่งผ่านประจุ
อิเล็คตรอน ซึ่งเกิดจากขั้วลบ ผ่านสารเรืองแสง ที่ใช้เคลือบหลอดไฟ ไปยังขั้วบวก เป็นกระบวนการ ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่ เป็นหลอดประเภท T12 หรือ ที่เรียกกันทั่วไป ว่าหลอดอ้วน หากเป็นไปได้ ควร
ที่เลือกหลอด ผอมแบบ T8 หรือ T5 ที่มีขนาดของ หลอดเล็กกว่า แต่ให้ความสว่างเท่ากัน จะช่วยประหยัดพลังงาน และ ประหยัดค่าไฟ ได้มากขึ้นด้วย

3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือ ที่รู้จักกันทั่วไป ในชื่อของ หลอดตะเกียบ นั้นถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้

แทน หลอดไส้แบบเก่า เพราะหลอด ตะเกียบนอกจาก จะมีขนาดกระทัดรัดแล้ว ยังเพิ่มระดับความสว่าง และ มีอายุ
การใช้งาน ที่มากขึ้น โดยมีอายุการใช้งาน เฉลี่ยถึง 7 ปี หรือ ประมาณ 8,000 ชั่วโมง อีกทั้ง ยังสามารถ ประหยัด
พลังงาน ได้มากถึง 4 เท่า ของหลอดไฟแบบเก่าด้วย ขนาดของหลอดตะเกียบ แบ่งออกเป็น 5 ชนิดด้วยกัน คือ
2U 3U 4U 5U และ 6U สามชนิดหลัง เหมาะกับโรงงาน หรืออาคารเชิงพาณิชย์มากกว่า ส่วนชนิดที่เหมาะกับบ้าน
เรือน ที่พักอาศัยทั่วไปคือ 2U และ 3U นั่นเอง
4. หลอดฮาโลเจน
 หลอดฮาโลเจน เป็นหลอดไฟที่ประกอบด้วย ไส้ทังสเตน เมื่อเทียบกับ หลอดไฟทั่วไป แล้วหลอดไฟฮาโลเจน
มีอายุการใช้งาน ที่นานกว่า เนื่องจาก สามารถทนต่อความร้อน ได้ดีกว่าไส้หลอดทั่วไป โดยมีอายุการใช้งาน
เฉลี่ยประมาณ 1,500 – 3,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ให้ระดับความสว่าง และความถูกต้องของสีที่มากกว่าหลอดแบบ
อื่น ๆ ดังนั้น ส่วนมากจึงนิยม นำมาใช้กับ พื้นที่สำหรับสินค้า เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ สามารถนำมาใช้ ในบ้านได้
เช่นกัน เหมาะกับบริเวณ ที่ต้องการแสงสว่าง เป็นพิเศษ อย่างเช่น มุมอับ ห้องทำงาน เป็นต้น

6. หลอดไฮบริดฮาโลเจน

หลอดไฟฟ้า ที่พัฒนาขึ้นมาจาก หลอดไฟ 3 ประเภทด้วยกัน คือ หลอดตะเกียบ หลอดกลม และ หลอดฮา

โลเจน เพื่อให้มีระดับ ความสว่างมากขึ้น และ มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบ กับ
หลอดกลม แล้วจะมีอายุการใช้งาน นานกว่าถึง 8 เท่า เหมาะกับการใช้งาน ในบ้านเรือน และ ที่พักอาศัยทั่วไป
7. หลอดไฟ LED
ราคาของ หลอดไฟ LED ค่อนข้างสูงกว่า หลอดไฟทั่วไป อยู่สักหน่อย แต่ถ้าหากนำมาเปรียบเทียบ การใช้งาน
และ คุณภาพแล้ว ถือว่าหลอดไฟแบบ LED คุ้มค่ากับราคา ของมันอยู่ไม่น้อย เพราะ หลอดไฟประเภทนี้ สามารถ
เปิด – ปิด ได้บ่อยครั้ง ไม่มีการเสื่อมสภาพ ไปตามจำนวนการ กดสวิตช์ นอกจากนี้ ไม่มีการปล่อยรังสียูวี หรือ ก๊าซ
อันตราย อีกทั้ง ยังให้แสงที่สบายตากว่า หลอดชนิดอื่น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดพลังงาน ได้ถึง 70% เมื่อเทียบ
กับหลอดไส้ แบบเดิม ๆ และ มีอายุการใช้งานที่นานถึง 50,000 ชั่วโมงเลยทีเดียว

5. หลอด HID

หลอด HID หรือ มีชื่อเต็ม ว่า High Intensity Discharge เป็นหลอด ที่ให้ระดับความสว่าง กว่าหลอดฮา
โลเจน ประมาณ 3 – 4 เท่า และ มีอายุการใช้งาน ที่นานกว่าหลอดไฟ แบบอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับ
หลอดกลมแล้วมีระยะการใช้งานมากกว่าถึง 20 เท่าเลยทีเดียว ดังนั้นจึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความสว่างเป็น
พิเศษ อย่างเช่น ลานจอดรถ เป็นต้น

คงเห็นกันแล้วว่าหลอดไฟแต่ละ ประเภทแตกต่างกันไปตาม การใช้งาน ดังนั้น ในการเลือกซื้อ

หลอดไฟนอกจากจะพิจารณาราคาของหลอดไฟแล้ว ควรจะคำนึงถึงอายุการใช้งาน และ ความเหมาะ
สมของหลอดไฟกับพื้นที่ที่จะนำไปติดตั้งด้วย เพื่อ ให้แสงสว่างเพียงพอ ต่อความต้องการ ไม่สลัวหรือ
สว่างจ้าจนเกินไป ใส่ใจกับการเลือกหลอดไฟสัก นิดเพื่อการใช้งาน ที่คุ้มค่านะคะ ออกแบบภายใน