จ้างนักสืบ ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? ต้องเตรียมอะไรบ้าง อยากรู้ต้องอ่าน!!

1. จ้างนักสืบต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ข้อมูลพื้นฐาน ของบุคคลที่จะให้สืบ เป็นข้อมูลสำคัญ หนึ่งที่ต้องใช้ ในการ จ้างนักสืบ เพราะว่า หากขาดข้อมูล

พื้นฐานไป การสืบก็จะลำบากขึ้น ซึ่ง ข้อมูลพื้นฐานก็จะ ได้แก่ รูปลักษณ์ภายนอก ของผู้ที่จะให้สืบ อายุ สีผม ถ้า

ให้ดีควรเตรียมรูปถ่ายไว้ และ เตรียมไว้หลาย ๆ รูป เพราะ หากบุคคลที่จะให้สืบ ใส่หน้ากากอนามัย ก็จะยิ่ง เพิ่ม

ความยุ่งยากในการตามสืบ ข้อมูลพื้นฐานอีกอย่างที่สำคัญ และ ต้องจัดเตรียม ก็คือ เรื่องของรถยนต์ส่วนตัว ของ

บุคคลที่เราจะให้สืบ เพราะ ตามตัวง่ายกว่า แต่ถ้าคนที่เรา ต้องการให้สืบ นั่งรถสาธารณะ ก็จะยากมากขึ้น ในการ

ตามสืบของนักสืบ ทำให้การ จ้างนักสืบ อาจจะมีราคา ค่าจ้างที่สูงขึ้น ถ้าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ไม่มีความชัดเจน

ข้อมูลเชิงลึก ของบุคคลที่จะให้สืบ จะเป็นอะไรที่ดีมาก ในการจ้างคนไปสืบ ถ้าเรามีข้อมูลเชิงลึก ของบุคคลที่เรา

จะให้สืบ เพราะ เป็นการ จ้างนักสืบ สะกดรอยตามที่ง่ายที่สุด ซึ่งการมี ข้อมูลจำนวนมาก จะทำให้คุณ สามารถ

สืบได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสืบเรื่องอะไร ก็จะสามารถ ดำเนินการได้ง่าย และ สะดวกรวดเร็วกว่า และ อาจทำให้ค่าจ้าง

ถูกลงด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สามารถสืบได้ง่าย ทำให้นักสืบ คิดราคาถูกลง และ อาจจะรู้เรื่องเร็วขึ้นด้วย เพราะ

ข้อมูลแน่นหนา

 

เรื่องราว ที่จะให้สืบ คือเรื่องอะไร เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะต้องเตรียมไว้ เพราะ จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐาน และ ข้อมูลเชิงลึก เช่น สืบเรื่องชู้ ก็ต้องมีการจัดเตรียม รูปภาพ ของ แฟนไว้จำนวนมาก เพื่อป้องกัน

การจำผิด กรณีที่แฟน ใส่หน้ากากอนามัย และ ต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ รถที่แฟนขับ ป้ายรถโดยสาร

สาธารณะ ที่แฟนขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้นักสืบ สามารถตามตัวได้ง่าย และ ต้องลงรายละเอียด ใน สัญญาจ้าง

นักสืบ ด้วย ว่าให้สืบเรื่องอะไร สืบถึงจุดไหน จึงจะถือว่างานที่ว่าจ้าง ประสบความสำเร็จ จะจ้างทั้งที ต้องได้

ข้อมูลครบ อย่าใช้บริการ นักสืบฟรี เพราะมันไม่ใช่ เรื่องที่ดี เช่น กรณีเรื่องอาจจะจ้าง จนกว่าจะทราบว่าจริง หรือ

ไม่ หรือจนกว่า จะจับได้แบบดิ้นไม่หลุด จึงจะถือว่า เป็นการสิ้นสุดงาน เป็นต้น หรือ ถ้าจ้างในเรื่อง ของมรดก และ

ต้องการทราบ ว่าใครที่โกงมรดกไป ก็อาจจะลงในสัญญา จ้างนักสืบ ว่าให้ตามสืบ จนกว่าจะรวบรวมหลักฐานครบ

และ สามารถตามเอาสิทธิ ของผู้ว่าจ้าง ที่จะต้องได้มรดกด้วย จึงจะสิ้นสุดงาน เป็นต้น

ปัญหา ระหว่างคุณ กับบุคคล ที่คุณให้สืบ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เช่น ถ้าคุณ กับบุคคล ที่คุณจะให้สืบมา

ปัญหาขัดกัน เรื่องธุรกิจ แล้วคุณสงสัยว่า เขาส่งคนมาลอบยิง ลอบทำร้ายคุณ คุณก็จะได้แจ้ง กับนักสืบไปว่า

บุคคลที่ให้ไปสืบ อาจมีอาวุธร้ายแรง เพื่อให้นักสืบ ได้ระวังตัว ส่วนในเรื่องของ สัญญาจ้าง นักสืบ อาจต้องใช้

เงินจำนวนมาก ในการจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ มักจะเกี่ยวข้องระหว่าง ผู้มีอิทธิพล กับ ผู้มีอิทธิพล ทำให้

เรื่องเงิน อาจไม่ใช่ปัญหา สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ ของนักสืบ

 

เงินที่ต้อง จัดเตรียมในการ จ้างนักสืบ เป็นอีกเรื่อง ที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งหากเป็นการจ้าง ให้สืบในเรื่องราว เล็ก

น้อย ก็คงจะใช้เงินจ้าง ในหลักพัน หลักหมื่น แต่ถ้าจะจ้างให้สืบ ในเรื่องราวที่ใหญ่โต และ เป็นอันตรายต่อชีวิต

ของนักสืบ เป็นอย่างมาก ก็อาจต้องใช้เงินจำนวนมาก ในการจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของครอบครัว คนรวย

เช่น มรดก เป็นต้น แต่ว่าเรื่องชู้สาว คงเป็นเรื่องเล็ก สำหรับบรรดานักสืบ ทำให้นักสืบ สามารถตามสืบได้ง่าย และ

สะดวกกว่า ก็จะทำให้ราคาถูกกว่า เป็นต้น

2. จ้างนักสืบ ต้องระวังเรื่องอะไร

ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะ เหมือนกับคุณ จ้างนักสืบ ฟรี เพราะนักสืบ ที่ไม่มีจรรยาบรรณ

บางคน อาจจะรับเงินต้นมาแล้ว ก็ทำทีเหมือนตามสืบ แต่แท้จริงแล้ว ไปเดินเที่ยว ไม่ได้ตามสืบ เรื่องราวใดๆ ที่ผู้

ว่าจ้าง ได้จ้างมา เป็นต้น เช่น อาจจะไป นั่งร้านกาแฟ เพื่อทำทีเป็นตามสืบ แต่แท้จริงแล้ว มานั่งเล่นพักผ่อน

ทำให้ผู้ว่าจ้าง เสียเงินต้น และ เสียเวลาในการว่าจ้าง การจ้างนักสืบ จึงต้องพิจารณา ในเรื่องนี้ให้ดี เพื่อไม่ให้เสีย

เวลา นั้นเอง

 

โกงผู้ว่าจ้าง เป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องเผชิญ เพราะว่า อาจจะเจอนักสืบ ที่ไม่มีจรรยาบรรณ โกงผู้ว่าจ้างได้ และ

ทำให้ ได้ข้อเท็จจริง จอมปลอมได้ จึงต้องระมัดระวัง ในเรื่องนี้ เป็นอย่างดี เพราะ อาจทำให้ผู้ว่าจ้าง ได้หลักฐาน

เท็จ ไปใช้ในการฟ้องร้องได้ อาจทำให้ ผู้ว่าจ้าง พลอยเดือดร้อนไปด้วย ดังนั้น การจ้างนักสืบ สะกดรอยตาม

ต้องมีการตรวจสอบให้ดี เพราะ นักสืบดี ๆ เก่ง ๆ มีอยู่ทั่วไป แค่ว่า ใครจะพบเจอ เท่านั้นเอง

3. สรุปการจ้างนักสืบ

การจะ จ้างนักสืบนั้น ต้องเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ในเรื่องที่จะสืบ ให้พร้อมก่อน เพื่อประโยชน์ ของผู้ว่าจ้างเอง

เพราะ ข้อมูลจำนวนมาก ย่อมทำให้ สามารถสืบสาวเรื่องราวได้ง่าย และ มีประโยชน์ ต่อตัวผู้ว่าจ้างเอง แต่ต้อง

ระวัง นักสืบ ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่เช่นกัน ซึ่ง หากใครมีคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการมองหานักสืบ สามารถติดต่อ

สอบถามเข้าได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถามเพื่อให้คุณได้นักสืบที่ดีที่สุดไว้ใช้บริการ