ก่อนจ้างนักสืบเก็บหลักฐาน ฟ้องชู้ ควรรู้อะไรบ้าง?

ท่านทราบหรือไม่ว่าการ ฟ้องชู้ จะต้องมีหลักฐาน อะไรบ้าง? และ หลักฐานทุกอย่างที่ท่านมี ควรจะ ฟ้องตอนไหน ? ถ้าหากเก็บไว้นาน หลักฐานพวกนั้น จะยังเป็นประโยชน์ หรือ ไม่ รวมทั้ง หลักฐานที่มีประโยชน์นั้น ควรเป็นแบบไหน? การแต่งงาน แบบไม่จดทะเบียน แต่ สังคมรับรู้… จะฟ้องชู้ได้ไหม? ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากชู้โดยไม่หย่า ได้หรือไม่ ? เรามีคำตอบให้ครับ

จากประสบการณ์ของเรา สามีหรือ ภรรยาส่วนใหญ่ แม้จะ ถูกทำให้ช้ำใจ และ เสียใจมากเพียงใด แต่ก็ไม่เลือกที่จะฟ้องหย่า อาจด้วยเหตุผล บางประการ เช่น ความรัก, บุตร, ครอบครัว, สถานะทางสังคม, สถานะทางเศรษฐกิจ หรือ อื่นๆก็ตาม แต่เลือกที่จะให้บทเรียนแก่ชายชู้ หรือ หญิงชู้แทนด้วยการ ฟ้องดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ พานิชย์ มาตรา 1523 หรือ มาตรา 1452, 1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 และ 1598/38 ซึ่งจะมาขอ สรุปข้อควรรู้ ให้ทุกท่าน ได้เข้าใจสั้นๆ ดังนี้ครับ

  • การดำเนินคดีฟ้องชู้ จะต้องมีทะเบียนสมรส
  • ต้องมีหลักฐานสำคัญ ที่แสดงให้เห็น พฤติกรรมชู้สาว
  • หลักฐาน มีอายุความ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ทราบ

การดำเนินคดีฟ้องชู้ จะต้องมีทะเบียนสมรส

การจะทำการดำเนินคดี ฟ้องชายชู้ หรือ หญิงชู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง แล้วก็ พานิชย์ มาตรา  1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1523, 1452, 1564 และ 1598/38 จะต้องเป็น สามี หรือ ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส กันโดยชอบด้วยกฎหมาย

การฟ้องเรียกค่าสินไหม ทดแทน จากชายชู้ หรือหญิงชู้ เป็น คดีความแพ่ง มีกฎหมายบัญญัติ รองรับไว้ กรณีที่ใครก็ตามที่เป็นชาย และหญิง ไปเป็นชู้กับสามี หรือ ภรรยาผู้อื่นซึ่งสามี หรือ ภรรยาที่จะเอาผิดกับชายชู้ หรือ หญิงชู้ได้ จะต้องจดทะเบียนสมรสกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น จึงจะมีเหตุ ไปเรียกค่าสินไหมทดแทน จากชายชู้  หรือ หญิงชู้ได้

การที่เราจะ ฟ้องชู้ ชายชู้ หรือ หญิงชู้ได้ เราจะต้องมี ทะเบียนสมรส ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย เป็นเครื่องยืนยัน เท่านั้น การแต่งงาน แบบไม่จดทะเบียน แม้จะจัดงานใหญ่โต มีสังคมรับรู้มากมาย ก็ไม่สามารถฟ้อง ในมาตรานี้ได้ แต่สามารถ กับ มาตราอื่นได้ เช่น การทำให้เสียชื่อเสียง ฯลฯ

คุณสามารถ ฟ้องเรียก ค่าชดเชย จากหญิง หรือชายอื่น ที่มาเป็นชู้กับ สามี หรือ ภรรยา ของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่า กับ สามี หรือ ภรรยาก่อน หรือ จะฟ้องหย่ากับสามี หรือ ภรรยา โดยอ้างเหตุตามมาตรา 1516(1)  และ เรียกค่าทดแทน จากทั้งสามีหรือภรรยา และ ชายชู้ หรือ หญิงชู้ ได้ทั้งสองคน ตามมาตรา 1523 ได้เช่นกัน  เราจึงขอแนะนำ ให้ท่านปรึกษาทนาย ของท่านก่อนครับ

ในส่วนของ บุตรผู้เยาว์ นั้น กฎหมายกำหนดให้ หน้าที่สำหรับ บิดามารดา เอาไว้ว่า บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู และ ให้การศึกษา ตามสมควร แก่บุตร ในระหว่างที่ บุตรเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ไม่ว่าบิดา หรือ มารดา จะยังสมรสกันอยู่ หรือ ได้จดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว ก็ยังคงมีหน้าที่ ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ผู้เยาว์ ไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์ จะบรรลุนิติภาวะ

ต้องมีหลักฐานสำคัญในการ ฟ้องชู้ ที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมชู้สาว

หัวใจสำคัญ ของคดีชู้สาว คือ “พยานหลักฐาน” เพื่อใช้ในการ ฟ้องชู้ กับชายชู้ หรือ หญิงชู้ ซึ่งท่านต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐาน ให้ได้มากที่สุด บางครั้งอาจต้องใช้บริการ จ้างนักสืบชู้สาว มาทำงานให้ เพื่อให้ได้หลักฐานที่สมบูรณ์ เพียงพอ เพื่อที่จะนำไปใช้ร้องเรียน กับผู้บังคับบัญชา ของอีกฝ่าย เพื่อที่จะให้รับรองบุตร หรือต้องการฟ้องหย่า หรือเรียกค่าสินไหม ทดแทน

ควรจะต้องมี หลักฐานที่สำคัญ ในการแสดงให้เห็น ถึงการที่ชายชู้ หรือ หญิงชู้นั้น ออกสังคมกัน อย่างเปิดเผย มีหลักฐานสื่อพฤติกรรมการทำชู้ เช่น คลิปวีดีโอ รูปถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโซเชียลมีเดีย แชทข้อความบ่งบอก เป็นต้น การจะดำเนินการ ฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ การจ้างบริษัทนักสืบ เพื่อหา หลักฐาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

หลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นชู้กัน คือ

อีกสิ่งหนึ่ง สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า หลักฐานที่กล่าว ข้างต้นเลย คือ ชื่อ และ นามสกุล ของชายชู้ หรือหญิงชู้ เพราะ ถ้าไม่รู้ชื่อ – นามสกุล อีกฝ่าย ก็ฟ้องไม่ได้ ต่อให้มีหลักฐาน ที่ชัดเจนมากก็ตาม

ดังนั้น หากมีการจ้างนักสืบเอกชนเพื่อหาหลักฐานแล้ว อย่าลืมจ้างสืบหาชื่อ-สกุลของชายชู้ หรือหญิงชู้ด้วยนะครับ

หลักฐานมีอายุความ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ทราบ

อายุความ 1 ปี นับจากแต่มีหลักฐาน รู้ชัดว่าสามี หรือ ภรรยามีชู้ ต้องทำการ ฟ้อง ภายใน 1 ปี

อีกหนึ่งความรู้ ที่ขาดไม่ได้ คือ อายุความของคดี ที่จะฟ้องเรียก ค่าสินไหมทดแทน จาก ชายชู้ หรือหญิงชู้ คือ 1 ปี  เช่นเดียวกับการฟ้องหย่า กรณีมีชู้ด้วย เช่นกันกล่าวคือ

ถ้ารู้แล้วว่าสามี หรือ ภรรยาตัวเอง ไปมีชู้ กับ ชายอื่น หรือ หญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่ที่รู้ หรือ มีหลักฐาน

ถ้าปล่อยปละละเลยเกิน 1 ปี จะถือว่า ไม่ติดใจในการ ที่จะดำเนินคดี หากเป็นการจ้าง นักสืบหาหลักฐาน หลักฐานทุกอย่าง จะมีเวลา วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกภาพ  หรือค ลิป ดังนั้น จึงควรไตร่ตรอง ให้ดี

ซึ่งในปัจจุบัน คดีชู้สาว รูปแบบนี้ ใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 เดือนตั้งแต่ ขั้นตอนการฟ้อง ให้จำเลยยื่นคำให้การ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หากตกลงไม่ได้ ก็เข้าสู่กระบวนการ พิจารณาต่อไป

สำนักงาน นักสืบ