Home

รัฐบาลเจอแรงกดดัน

ใครที่ใจร้อน อยากให้ยุบสภา เพื่อให้เลือกตั้งใหม่โดยเร็วคงต้องผิดหวัง มีรายงานข่าวว่านายวิษณุเครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ที่แก้ไขใหม่ ต้องใช้เวลาเกือบปี

แม้ว่าขณะนี้สํานักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะร่าง กฎหมายทั้งสองฉบับเรียบร้อยแล้ว แต่ จะต้องผ่านคณะกรรมการ กกต.และ ขั้นตอนอื่นๆอีกมากคาดว่ากว่าจะประกาศ ใช้ได้อาจตกถึงเดือนกรกฎาคม 2565 หรือประมาณ 9 เดือนเศษและเมื่อผ่าน ร่างกฎหมายทั้งสองแล้วรัฐบาลจะถูกกดดัน

จะมีการกดดันให้รัฐบาลยุบ สภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้รัฐบาล ใหม่ตามความต้องการของประชาชน หลายกลุ่ม ที่เห็นว่าเมื่อกฎหมายเลือกตั้ง เรียบร้อยแล้วจะมารออยู่ทําไมนอกจากนั้น ยังจะมีการกดดัน ในปัญหาที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาจะอยู่ในตําแหน่งนายก รัฐมนตรีอีกนานแค่ไหน จึงจะไม่เกิน 8 ปี

ไม่ใช่เรื่องที่จินตนาการเอาเอง แต่ผลการสํารวจความเห็นประชาชน โดยสํานักโพลมาตรฐาน “นิด้าโพล” เมื่อต้นเดือนตุลาคม มีกลุ่มตัวอย่าง 40.78% เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศให้ชัดเจนว่าจะอยู่ในตําแหน่ง ไม่เกิน 8 ปี คือเดือนสิงหาคม 2565 และ 38.37% ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

มีกลุ่มประชาชน 38.05% เห็นว่า นายกรัฐมนตรีควรประกาศยุบสภา หลังจากที่แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งเสร็จ แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลต้องการแก้ไข กฎหมายพรรคการเมืองด้วย โดยเฉพาะ ในประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นั่นก็คือการ ให้พรรคจัดทํา “ไพรมารี” เพื่อให้สมาชิก ในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค

กรรมวิธีดังกล่าวอาจเรียกว่า “ไพรมารีโหวต” หรือ “ไพรมารีอิ เล็กชัน” เป็นการเลือกตั้งขั้นต้น ก่อน การเลือกตั้งจริง ที่มีต้นตํารับมาจาก สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีคนออกไปใช้ สิทธินับหมื่นนับแสนเกือบพอๆกับการ เลือกตั้งจริง แต่ไพรมารีแบบไทยๆ กฎหมายกําหนดให้สมาชิกไปร่วม ออกเสียงอย่างน้อย 50-100 คน

ไพรมารีจึงไม่เหมาะกับการเมืองไทย อย่างน้อยในปัจจุบันที่มีพรรคการเมืองนับร้อยๆส่วนใหญ่เพิ่งจะประกาศ ตั้ง ประชาชนยังไม่รู้จัก และมีสมาชิก น้อยมาก ถ้าหากจะให้คน 50 หรือ 100 เป็นผู้เลือกผู้สมัคร ส.ส. อาจกลายเป็น เรื่องตรงกันข้าม กล่าวคืออาจเป็นผู้สมัคร ส.ส.ที่ต้องเกณฑ์หรือจ้างคนมาเป็นสมาชิก